Qualityokary hilli tegelek / tekiz görnüşli tikiş simleri .Zink örtükli / mis örtükli

Gysga düşündiriş:

 • Materia:HDG sim / Galvanizli sim
 • Faceerüsti bejermek:Sink örtükli
 • Sim diametri:0,4mm 0,45mm 0,5mm 0.55mm 0,6mm .... 1,6mm
 • Dartyş güýji:135,000-den 165,000 PSI
 • Çydamlylyk:+/- 0.01mm
 • Sink örtükli:8-16g / m2
 • Gaplamak:DIN125, DIN160, DIN200, DIN250, MP100 umumy rulon, Z2
 • OEM:Kabul et
 • MOQ:2000 kg
 • Port ýüklemek:Sinang porty, Hytaý
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  beýany

  Dikiş sim
  Dikiş simleri ýokary hilli materialdan ýa-da elektrik galvanizasiýasy ýa-da gyzgyn galvanizasiýa, mis sim prosesi arkaly ýasalýar.Galvanizli kitap tikiş simleri gowy gutardy we elektrik, köpeldilen şaý-sepler, tor we gurluşyk işlerinde we esasan kitap baglaýyş pudaklarynda ulanylyp bilner.

  surat
  s2
  s3
  s4

  1998-nji ýyldan bäri polat sim öndüriji!
  Polat sim hünärmenleri. Professional önümçilik enjamlary,
  Productionokary önümçilik kuwwaty, çynlakaý we jogapkärli garaýyş, netijeli dolandyryş we berk hil gözegçiligi.
  Bu biziň işimizi ösdürmegiň esasydyr.
  Uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin ilkinji saýlan zadyňyz.

  Tegelek tikiş simleriniň spesifikasiýasy

  surat

  Jikme-jiklikler

  Jikme-jiklikler
  5 litr 10 litr 35 litr 40 litr
  70 litr-815 litr çemçe
  Soňra karton, palet

  s6
  s8
  s7
  s9

  Tekiz tikiş simleri

  s10
  s11

  Material:
  Galvanizli sim
  - Mis sim
  - Poslamaýan polat sim
  Spesifikasiýa:
  Ini x Galyňlygy
  2.15mm x 0.75mm
  2.00mm x 0.80mm
  1,95mm x 0.75mm
  1,35mm x 0.65mm
  1,15mm x 0.55mm
  Gaplamak:2-2.5kg / rulon
  25kg / karton.20kg / spool
  Bir karton üçin bir çemçe

  Arza:Ştapel, kagyz gysgyç. Kagyz we kitaplary baglamak üçin material sim

  s12
  s13

  faks

  1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: Biz zawod we işçiler, tehnikler we inspektorlar toparymyz bar.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!
  2. S: Mysal nädip almaly?
  J: Adaty önümler mugt bolardy, kurýer tölegleri gerek bolsa, takmynan 3-7 gün alarsyňyz.
  Charöriteleşdirilen zatlar zarýad berilýär, ululygyna, reňkine, gaplamasyna ýa-da talap edilýän beýleki haýyşlara bagly.
  3. S: Siziň artykmaçlygyňyz näme?
  J: (1) bäsdeşlik bahasy
  (2) ýokary hilli
  (3) 20 ýyldan gowrak wagt bäri dürli ştapel öndüriji.
  (4) ähli soraglar boýunça çalt jogap we hünär teklip
  (5) berk hil gözegçilik ulgamy we gözleg.
  4. S: Iň pes mukdaryňyz näçe?
  J: Adaty önümler üçin, bir element üçin 200ctns.Iň pes mukdarymyza ýetip bilmeýän bolsaňyz, Çap ediş plastinka töleglerini tölemeli ýa-da aksiýalarymyz bar zatlary ibermek we göni sargyt etmek üçin bahalary hödürlemek üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  5. S: Önümleri näçe wagt gowşurmaly?
  J: Takyk gowşuryş senesi, gaplaýyş sungat eserleriňize we mukdaryna görä zerur.Adatça 30% arzanladyş tölegini alandan soň 30 iş gününiň içinde aksiýamyzdaky zatlary saýlasaňyz, 7 günüň içinde eltip bileris.
  6. S: Tölegiňiz nähili?
  J: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal we söwda kepilligi hemmesi edip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler