Spiral, tekiz, halka çeňňekli ýokary standart rulon dyrnaklary

Gysga düşündiriş:

 • Material:Uglerod polat
 • Şank:ýylmanak / halka / nurbat
 • Bejergini gutar:açyk / winil örtülen / EG / HDG
 • Dyrnaklaryň uzynlygy:1-1 / 4 "1-1 / 2" 2 "... 4"
 • Dyrnaklar diametri:0.082 "0.090" .0.092 ".... 0,15"
 • Dereje:15 ýa-da 16
 • Roll:150pc 200pcs 300pcs 350pcs 400pcs
 • Port ýüklemek:Sinang porty, Hytaý
 • Töleg möhleti:T / T, L / C .D / P.
 • Eltip bermegiň wagty:30 gün
 • OEM:Kabul et
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Iledasalan dyrnaklar polat simler bilen rulonlarda birleşdirilen dyrnaklary aňladýar, şonuň üçin sim ýygnalan dyrnaklar diýilýär.Esasy görnüşlerine örtülen tekiz çeňňek dyrnaklary, örtükli halka çüýleri we örtülen nurbat dyrnaklary girýär.Bu sim bilen örtülen dyrnaklar, pnewmatik simli rulon çarçuwaly dyrnaklar bilen gabat gelýär.Ygtybarly öndüriji hökmünde takyk ýygnamak üçin ösen önümçilik proseslerine eýe.Berkidijileriň dogry iýmitlenmegini we az wagtyň bolmagyny üpjün etmek üçin.Şeýlelik bilen, işçiler öz işlerini has netijeli we kämil edip bilerler.Esasy amaly meýdanlar palet we sandyk, feýting, bag mebelleri we daşarky örtük berkitmesi we ş.m.

  s1
  s2
  s3

  Hebei Bäş ýyldyzly metal, 1998-nji ýyldan bäri professional öndüriji we eksportçy hökmünde!
  Esasy önümler Polat sim, polat dyrnaklar, polat sim we ş.m.
  Polat dyrnaklary rulon dyrnaklary, ýalpyldawuk umumy dyrnaklar, sink bilen örtülen dyrnaklar, gaýyk dyrnaklary, U ştapelleri, örülen dyrnaklar, palta dyrnaklary, zontikli üçek dyrnaklary, gutarýan dyrnaklar we ş.m.

  Haryt maglumatlary

  s29
  s30
  s4

  Dyrnaklary büküň

  s5

  Çeňňek çüýleri

  s6

  Çeňňek çüýleri

  rek

  Uly tekiz kelleli dyrnaklar

  Dyrnak dakmak

  Gaplamak jikme-jiklikleri: 300pc / roll 350pcs / roll 400pcs / roll
  16000pcs / ctn;9000pcs / ctn;5000pcs / ctn;
  4500pcs / ctn;4000pcs / ctn;1500pcs / ctn

  surat
  surat
  surat
  surat

  Eltip bermek artykmaçlygy

  s42
  s41
  s40
  s43
  s44

  Ippingük daşaýan kompaniýalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygyň bolmagy, harytlaryň öz wagtynda daşalmagyny üpjün edip biler.

  Degişli önümler

  s2

  Plastiki gapak üçek dyrnaklary

  s3

  Iki gezek dyrnak

  s4

  Dyrnaklary gutarmak

  s5

  Adaty dyrnaklar

  s6

  Zontikli nurbatlar

  s7

  Tekiz kelleli üçek dyrnaklary

  faks

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen zawod.
  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5 gün.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 20 güne ýetýär, mukdaryna görä.
  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  S: Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T, 30% DEPOSIT, B / L.OR L / C GÖRNÜŞDE ORA-DA PUL GÖRNÜŞI ÜÇIN 70% BALANS.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler