belgi

  • Uglerod polat polat polat tutawaç pyçaklary S501 & S503y bag belgi

    Uglerod polat polat polat tutawaç pyçaklary S501 & S503y bag belgi

    Önümiň beýany * atylylyk bilen işlenýän polat kelleleri iň gowy hilli hödürleýär we has gowy işe kepil geçýär.* Tamamlamak: Topragyň minimal ýelmeşmegi we pos garşylygy üçin reňklenen ýa-da epoksi.* Süýşmä garşy Y tutawajy ellikli ellere we ellik däl ellere laýyk gelýär we berk birikmek üçin tutawaçly nurbatlar ýa-da perçinler bilen berkidilýär.* OEM hyzmaty we müşderi dizaýnlary.* Islendik görnüşi, reňkini, agramyny, bukjasyny we ş.m. saýlamak * Agyr iş, çydamly we döwülmez.Aýratynlyklary we goýmalary ATYLYK DÖWRÜ ...