Zawod gurluşyklar üçin Gara reňkli ýumşak baglaýjy simleri gönüden-göni satýar

Gysga düşündiriş:

 • Material:Pes uglerod polat Q195 / SAE1006 / 1008
 • Diametri:0.7mm 0.9mm 1,0mm 1,2mm - 5.5mm
 • Faceüzü:Gara / ýagly
 • Dartyş güýji:300mpa-450mpa / mm2
 • Uzalma:15%
 • Aýratynlyk:Ajaýyp çeýeligi we ýumşaklygy
 • Marka ady:Bäş ýyldyzly yşyk
 • OEM:Kabul et
 • Söwda möhleti:FOB, CNF, CIF
 • Töleg möhleti:T / T, L / C, D / P.
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Gaplamak:Içinde plastmassa plyonka bilen 0,2kg-800kgs, Soňra daşy dokamak ýa-da Hessian mata ýa-da 0,2 kg 1kg bilen maşyn rulony, soň bolsa guty üçin 10kg 20kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  beýany

  Sowuk karton polat çybygyny dürli sim diametrine, soňra ýylylygy bejermek arkaly çekdi
  Demir simleri has ýumşak etmek üçin.Süýümlilik takmynan 15% bolar.Gowy uzaldylyp bilner.Gaýtalama öwrüm we baglaýyş aýratynlyklaryna eýedir we döwmek aňsat däl. Mundan başga-da, üstündäki ýag sepmek bejergisi, korroziýa garşy ukybyny ýokarlandyrýar.

  Gurluşyk meýdanynda baglaýjy sim ýa-da her dürli dokalan sim torunyň çig maly hökmünde we ş.m. giňden ulanylýar. Mysal üçin, 1,24mm 1.50mm 1.65mm 2.10mm dünýä bazarlarynda iň meşhur baglaýjy simdir.

  WIR DIAMETERI
  GAUGE SWG (mm) BWG (mm) AWG (mm)
  6 4.877 5.16 4.11
  7 4.470 4.57 3.67
  8 4.064 4.19 3.26
  9 3.658 3.76 2.91
  10 3.251 3.40 2.59
  11 2.946 3.05 2.30
  12 2.642 2.77 2.05
  13 2.337 2.41 1.83
  14 2.032 2.11 1.63
  15 1.829 1.83 1.45
  16 1.626 1.65 1.29
  17 1.422 1.47 1.15
  18 1.219 1.24 1.02
  19 1.016 1.07 0.91
  20 0.914 0.89 0.812
  21 0.813 0.81 0.723
  22 0.711 0.71 0.644
  23 0.610 0.64 0.573
  24 0.559 0.56 0.511
  25 0.508 0.51 0.455

  Kompaniýanyň profilleri

  s2
  s3
  s1

  Hebei Bäş ýyldyzly metal, 1998-nji ýyldan bäri 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat simiň öndürijisi we goşundysy hökmünde!2007-nji ýylda ISO9000 hil şahadatnamasyndan geçdi.
  Esasy önümler Polat sim, polat dyrnaklar, polat sim tor ..etc
  Aýlyk çykyş 2000 tonna.Dünýädäki 40-dan gowrak ýurda satdyňyz.

  Gara sim gark bolup, dykylýar

  Çyzylan simleri daňmak üçin ulanmak gaty kyn, ýöne sowuk çekilen sim polat dyrnaklary öndürmek üçin ideal çig maldyr.
  Peçde ýokary temperaturada çekilen sim bolmaly, bu amaldan soň çekilen sim has süýümli we ýumşak bolýar.

  s4 (1)
  s5
  s4

  Önümleriň jikme-jiklikleri

  s2
  s1
  s3

  Gara reňkli simiň ulanylmagy
  Gara örtülen sim sebäpli ýumşak, giňelýär we döwmek aňsat däl.Baglaýjy sim hökmünde giňden ulanylýar, Esasanam gurluşyk pudagynda.

  artykmaçlyklary

  Simimiziň artykmaçlygy
  Gara örtülen simde galvanizli gatlak ýok, şonuň üçin poslamak aňsat.
  Gaplamazdan ozal, örtülen gara simlerimiziň hemmesi ýerüsti pürküji ýagy bilen bejerilmeli, soňra plastmassa plyonka bilen örtülmeli we ahyrynda dokalan ýa-da hessian mata bilen örtülmeli, şeýlelik bilen poslama garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlanýar.

  s101 (1)
  s9
  s10
  s8
  s7
  s11

  Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Afrika, Eastakyn Gündogar üçin esasy bazarlar, daşary ýurtly müşderileriň köpüsi 20 ýyl bäri biziň bilen hyzmatdaşlyk edýär we işimiz henizem dowam edýär.
  Dünýä polat sim önümlerine mätäç.Bäş ýyldyzly simlere hoş geldiňiz!

  faks

  1. Öndüriji?
  Hawa, biz düýbünden zawod we ähli dostlarymyzyň bize gelmegini garşylaýarys.
  2. hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;
  3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  Dyrnaklar, simler, simler we diwar. Kebşirleýji sim, elektrod.
  4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
  Iň oňat hilli, iň gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy.Ygtybarlylyk.
  5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
  Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW we ş.m.
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY;
  Kabul edilen töleg görnüşi: göz öňünde tutulanda T / T, L / C;
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler