Habarlar

 • Iş wagty: Awgust-03-2022

  Galvanizli meýdan diwary Sygyr diwary, geçiniň diwary, ferma diwary, at diwary hem diýilýär.Galvanizli meýdan diwaryň aýratynlyklary: 1. highokary güýçli galvanizli polat sim, meýdan diwarynyň kraal tor diwaryny dokamak üçin ulanylýar.Highokary güýç we ýokary dartyş ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-03-2022

  Razor tikenli simler, ýiti polat pyçak we ýokary dartyşly sim bilen ýasalan häzirki zaman gorag materiallarydyr.Agressiw perimetri girýänlere gorkuzmagyň we saklamagyň netijesini gazanmak üçin, rezor blany kesmek we kesmek bilen gurup bolýar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-03-2022

  Hytaýyň Hebei welaýatynda köp görnüşli sim torlary bar.Sim toruna metal we metal däl girýär.Metal däl sim toruna plastik sim torlary we gara ýüpek sim torlary girýär.Çuňňur proses diýilýän görnüş hem bar.Süzgüçde bilýän sim torlary ýasamakdyr.Metal sim tor ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýun-18-2022

  “Hebei Five Stars” 30 ýyla golaý taryhy bolan gurluşyk we oba hojalyk önümlerini professional üpjün ediji.Önümiň berk synag ulgamy we dolandyryş ulgamy bar.Esasy önümlere galvanizli sim, gara demir sim, altyburç tor, kebşirlemek ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Fewral-29-2020

  Hytaýyň daşynda Her hökümetiň saglygy goraýyş edarasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 29-njy fewralynda hasabat berlen iň soňky sanlar. - Italiýada tassyklanan COVID-19 keseliniň umumy sany 888-e ýetýär, şol sanda 21 ölüm we 46 adam ölýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 28-2020-nji fewral

  28-nji fewral - Hytaý materiginde täze koronawirus ýokançlygynyň 327 sany täze tassyklanandygy, 44 sany täze ölümiň bardygy habar berildi - Dow 26,000 psihologiki derejeden 1200 bal ýa-da 4,4 göterimden gowrak aşaklady.Bu indeksiň taryhdaky iň erbet bir günlük nokady boldy (Dowamyny oka) -...Koprak oka»

 • Iş wagty: 27-2020-nji fewral

  27-nji fewral - Hytaý materiginde täze koronawirus 433 täze ýokaşma, 29 täze ölüm barlygy habar berildi.Has köp ýokaşan adamlar bejerilýär we adamlary az-kem tassyklaýar.Dürli pudaklar indi kem-kemden önümçilige täzeden başlaýarlar.Koprak oka»

 • Iş wagty: 25-2020-nji fewral

  25-nji fewral - Hubeý welaýaty koronawirus romanynyň 499 sany täze tassyklanandygyny, 68 adamyň ölendigini habar berdi.- Hubeýiň daşyndaky materik sebitlerinde 9 sany täze ýokaşma bar, bu hepdede ilkinji gezek bir sanly köpelýär.Koprak oka»

 • Iş wagty: Fewral-23-2020

  23-nji fewralda Hubeýiň daşyndaky materik sebitlerinde 18 täze ýokaşma, 21 welaýat derejesinde täze ýokançlyklar ýok.- Hubeý welaýaty koronawirus romanynyň 630 sany täze tassyklanandygyny, 96 adamyň ölendigini habar berdi.- Pekin täze koronawirus ýokançlygynyň ýokdugyny habar berdi, 1 ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 22-2020-nji fewral

  22-nji fewral - Hytaý materigi koronawirus romanynyň 397 sany täze tassyklanandygyny, 21-nji fewralda 109 täze ölümiň bardygyny habar berdi. Täze ýokanç keselleriň arasynda 366 kesel Hubeý welaýatyndan.- Prezident Si Szinpin, Bil Geýtsiň Hytaýyň hyzmatdaşlygyndaky goldawyny goldaýandygy üçin minnetdarlyk hatyny iberýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 20-2020-nji fewral

  20-nji fewral - Hubeý welaýatynda koronawirus romanynyň 349 sany täze tassyklanandygy we 108 sany täze ölüm hadysasy habar berildi.1,209 hassahanadan boşadyldy, jemi 10,337-e ýetdi.Koprak oka»

 • Iş wagty: 19-2020-nji fewral

  19-njy fewral - Hytaýyň materiginde täze koronawirus ýokançlygynyň 1,749 täze tassyklanandygy habar berildi we jemi 74185-e ýetdi.- Hytaýyň materiginde 136 sany täze ölümiň bolandygy habar berildi we jemi 244 adam boldy.- Hubeý welaýaty, "coronaviru" romanynyň tassyklanan 1693 sany täze hadysasynyň bardygyny habar berdi ...Koprak oka»

123Indiki>>> Sahypa 1/3