Kompaniýa habarlary

 • Iş wagty: 09-24-2019

  Kanton ýarmarkasynyň birinji tapgyry 14.4E31 Booth nomeri Booth nomeri, şonda duşuşarys diýip garaşýarynKoprak oka»

 • Poçta wagty: 08-28-2019

  25 ýyla golaý dyrnak öndüriň Esasy dyrnaklara umumy dyrnaklar, U ştapel, tekiz kelleli dyrnaklar, beton dyrnaklar, kelläň dyrnaklaryny ýitirmek, goşa kelle dyrnaklary, polatdan ýasalan dyrnaklary kesmek, çüý çüýleri, zontikli üçek dyrnaklary (ýuwujy ýa-da ýok) , Kwadrat çüý çüýleri, B ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-28-2019

  Uzak möhletli hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyza has gowy hyzmat bermek we täze müşderileri gözlemek üçin Çili halkara Edifica gurluşyk ýarmarkasyna 1-nji oktýabrdan 8-nji oktýabr aralygynda gatnaşarys, stendimiziň belgisi 1G-706.Distribýutor bolsaňyz ýa-da Ga bilen gyzyklanýan bolsaňyz ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-13-2019

  Diňe ýokary hilli sim bilen üpjün edýäris, önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli çig mal ulanýar.Gyzdyrylan galvanizli sim.Simli diametri 0,2 mm-den 6.0mm-a çenli.Sink inedördül metr üçin 25 gramdan 300 grama çenli örtüldi.Dartyş güýji: 400 mpa-dan 550 mpa.0,5 kg 1kg 3,5 litr 25kg 50k bilen gaplamak ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-06-2018

  Koprak oka»