Galvanizli sim zawody

Diňe ýokary hilli sim bilen üpjün edýäris, önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli çig mal ulanýar.
Gyzdyrylan galvanizli sim.Simli diametri 0,2 mm-den 6.0mm-a çenli.Sink inedördül metr üçin 25 gramdan 300 grama çenli örtüldi.
Dartyş güýji: 400 mpa-dan 550 mpa.0,5kg 1kg 3,5 litr 25kg 50kgs 500kgs 800kgs ýa-da müşderileriň islegine görä gaplamak.
Gurluşykda hökmany sim, Oba hojalygy hökmünde giňden ulanylýar;dürli tor, diwar we ş.m. üçin material sim hökmünde.

Galvanizli simli zawod

Iş wagty: Awgust-13-2019