28 FEB NOVEL KORONAWIRUS Hytaýdan çykýar

28-nji fewral

- Hytaýyň materiginde täze koronawirus ýokaşmasy, 44 täze ölüm barlygy tassyklanan 327 täze habar bar
- Dow 26,000 psihologiki derejeden 1200 bal ýa-da 4,4 göterimden gowrak aşaklady.Bu indeksiň taryhdaky iň erbet bir günlük nokady boldy(Koprak oka)
- S.Korea romanyň koronawirusynyň 256 sany täze ýagdaýynyň bardygyny habar berdi, jemi 2022(Koprak oka)
- coraponiýa mekdepleri koronawirus keseline baglylykda bir ýa-da iki hepdeden köp wagtlap ýapylyp bilner - saglyk ministri
Bilim işgäriniň pikiriçe, Hytaý şu ýyl aspiranturanyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 189,000 köp bolmagyna garaşýar
- Bilim ministrligi şu günden başlap gije-gündiziň dowamynda onlaýn uniwersitet şäherçesini işe almak hyzmatyny başlaýar


Iş wagty: 28-2020-nji fewral