Braziliýa Feicon Batimat 2019!

“Hebei Five Stars” 30 ýyla golaý taryhy bolan gurluşyk we oba hojalyk önümlerini professional üpjün ediji.Önümiň berk synag ulgamy we dolandyryş ulgamy bar.Esasy önümlere galvanizli sim, gara demir sim, altyburç tor, kebşirleýiş tor, dyrnaklar, dürli bag garawullary we beýleki gurluşyk materiallary degişlidir.
Önümlerimiz Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Günorta Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we Europeewropa, 40-a golaý ýurt we sebite eksport edilýär.Dürli sebitlerden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin “Bäş ýyldyz” kompaniýasy müşderilere ýygy-ýygydan baryp, milli ykdysady we söwda bölümleri tarapyndan gurnalan halkara sergilere gatnaşýar.
2008-nji ýyldan bäri önümlerimiz Braziliýada köp ýyl bäri gowy satylýar.Önümiň ýokary hilli bolmagy sebäpli, “Bäş ýyldyzly” kompaniýa köp sanly müşderiniň ynamyna eýe bolup, gowy abraý gazandy!
2019-njy ýylda ýene-de San-Pauloda FEICON BATIMAT-a gatnaşdyk.Bu sergi diňe bir köne müşderiler bilen hyzmatdaşlygy berkitmän, eýsem täze müşderileri hem ösdürdi.

feicon-bamibat-2019

Iş wagty: Iýun-18-2022