Habarlar

 • Iş wagty: 17-2020-nji fewral

  17-nji fewral Wirusyň ýaýramagy tutuş ýurt boýunça haýallaýar - Hytaýyň materiginde täze koronawirus ýokançlygynyň 2048 täze tassyklanandygy habar berildi, jemi 70,548-e ýetdi.- Hubeý welaýaty, ýekşenbe güni koronawirus romanynyň 1933 sany täze tassyklanandygyny we 100 sany täze ölüm hadysasynyň bardygyny habar berdi....Koprak oka»

 • Iş wagty: 16-2020-nji fewral

  16-njy fewral - Hytaýyň materiginde täze koronawirus ýokaşmasy, 142 sany täze ölüm barlygy tassyklandy.- Hubeý welaýaty, 15-nji fewralda bir günde 1,843 täze koronawirus ýokançlygynyň bardygyny habar berdi, şol sanda 888 kliniki kesel.- Hubeýiň daşyndaky täze ýagdaýlar 12 göni d ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 15-2020-nji fewral

  15-nji fewralda Hytaýyň materiginde täze koronawirus ýokaşmasy, 143 sany täze ölüm bardygy habar berildi.Hubeý welaýaty 2420 täze koronawirus ýokaşmasy, 14-nji fewralda 139 täze ölüm barada habar berdi. Az adam ýokaşýar, barha bejerilýär! ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Noýabr-21-2019

  Gyş gelýär, Howa gurşawy ýene erbetleşýär.Hökümet gyşda ýaşaýyş gurşawyny goramak bilen baglanyşykly syýasaty kabul eder.Esasanam Hytaýyň demirgazygynda.Bu polat zawodynyň konsentrasiýa meýdany.Polat öndürýän fabrigiň hemmesi diýen ýaly azalýar ýa-da çykarylýar, ýöne dom ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 24-2019-njy sentýabr

  Kanton ýarmarkasynyň birinji tapgyry 14.4E31 Booth nomeri Booth nomeri, şonda duşuşarys diýip garaşýarynKoprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-28-2019

  25 ýyla golaý dyrnak öndüriň Esasy dyrnaklara umumy dyrnaklar, U ştapel, tekiz kelleli dyrnaklar, beton dyrnaklar, kelläň dyrnaklaryny ýitirmek, goşa kelle dyrnaklary, polatdan ýasalan dyrnaklary kesmek, çüý çüýleri, zontikli üçek dyrnaklary (ýuwujy ýa-da ýok) , Kwadrat çüý çüýleri, B ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-28-2019

  Uzak möhletli hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyza has gowy hyzmat bermek we täze müşderileri gözlemek üçin Çili halkara Edifica gurluşyk ýarmarkasyna 1-nji oktýabrdan 8-nji oktýabr aralygynda gatnaşarys, stendimiziň belgisi 1G-706.Distribýutor bolsaňyz ýa-da Ga bilen gyzyklanýan bolsaňyz ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-13-2019

  Diňe ýokary hilli sim bilen üpjün edýäris, önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli çig mal ulanýar.Gyzdyrylan galvanizli sim.Simli diametri 0,2 mm-den 6.0mm-a çenli.Sink inedördül metr üçin 25 gramdan 300 grama çenli örtüldi.Dartyş güýji: 400 mpa-dan 550 mpa.0,5 kg 1kg 3,5 litr 25kg 50k bilen gaplamak ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-26-2019

  Biziň kompaniýamyz, Hebei import we eksport söwda palatasynyň ilkinji partiýasynyň agzasy bolmak mertebedir.Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýun-27-2019

  Koprak oka»

 • Iş wagty: 19-2019-njy mart

  Gurluşyk materiallaryny we enjamlaryny ökde üpjün ediji hökmünde 20 ýyldan gowrak ösüşiň üsti bilen “Hebei Bäş ýyldyz”, “Backlog” köp önümçilik tejribesi, ýönekeý söwda kompaniýasyndan 5STAR, bäş ýyldyzly simli kooperatiwli uly eksport kärhanasyna ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 19-2019-njy mart

  HEBEI Bäş ýyldyz, gurluşyk materiallaryny we enjamlaryny (galvanizli sim, gara örtükli sim. Altyburçly sim tor, kebşirlenen sim tor, umumy dyrnaklar, ştapel we ş.m.) hünärmen üpjün ediji hökmünde dünýäde has gowy hyzmat etmek üçin.Gatnaşmagy dowam etdireris ...Koprak oka»