Enjam berkidiji öndüriji umumy tegelek agaç dyrnaklary bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

 • Material:uglerod polat
 • Tamamlandy:Jaýlanan / Sink Coatd / HDG
 • Nokat:Kesgitli nokat
 • Uzynlyk:3/8 ”-12”
 • Marka ady:Bäş ýyldyzly yşyk
 • Eltip bermegiň wagty:20 günüň içinde
 • Dyrnaklaryň kellesi:Barlanan ýa-da ýönekeý kelle
 • Şankyň görnüşi:Moumşak, öwrüm, meýdança, halka
 • Şank Diam:0.9mm-7.0mm
 • Aýlyk çykyş:1500 tonna
 • Töleg möhleti:T / T, L / C .DP
 • Barlanan ýa-da ýönekeý kelle:Kabul et
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Adaty tegelek dyrnaklar ýokary hilli sim çybyklary bilen gark bolandan soň gaýtadan işlenýär, Dyrnaklaryň aýratynlyklary: tekiz gapak, tegelek çybyk, göwher ujy, tekiz ýer, pos çydamlylygy.Programma: önüm ýumşak we gaty agaç, bambuk enjamlary, adaty plastmassa, ýer diwarlaryny zyňmak, mebelleri bejermek, agaç gutulary gaplamak we ş.m. gurluşyk, bezeg, bezeg we bezeg pudagynda giňden ulanylýar.

  s1
  s2
  s1
  s2

  Hebei Bäş ýyldyzly metal polat dyrnaklar boýunça hünärmen - 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat dyrnaklar bilen üpjün ediji
  Bäş ýyldyzly dyrnaklaryň hemmesi kepillendirilen ýokary hünärli doly awtomatlaşdyrylan maşynlar tarapyndan öndürilýär.
  Aýlyk önümçilik kuwwaty 1500 tonna
  Önümler Birleşen Ştatlara, Europeanewropa Bileleşigine, Latyn Amerikasyna, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa satylýar
  Eastakyn Gündogar we Afrika 40-dan gowrak ýurt.
  Arzan bahasy, Ygtybarly hil sebäpli önümimiz ýerli bazarda gaty meşhur.

  Haryt maglumatlary

  s1

  Barlanan kelle

  s2

  Tekiz kelleli dyrnaklar

  s3

  Kellesiz dyrnaklar

  s4

  Jaýlanan

  s5

  Sink örtükli

  s6

  HDG

  Spesifikasiýa
  SIZE (INCH X BWG) Uzynlyk (mm) DIAMETER (mm) KG / 1000PC PCS / 1KGS
  3 / 8x20 9.52 0.89 0.046 21730
  1 / 2XI9 12.7 1.07 0.088 11360
  5/8 × 18 15.87 1.25 0.152 6580
  3 / 4X17 19.05 1.47 0.25 4000
  1X16 25.4 1.65 0.42 2380
  1-1 / 4X15 31,75 1.83 0.65 1540
  1-1 / 2X14 38.1 2.11 1.03 971
  1-3 / 4X13 44.45 2.41 1.57 637
  2x12 50.8 2.77 2.37 422
  2-1 / 2X11 63.5 3.05 3.58 279
  3X10 76.2 3.4 5.35 187
  3-1 / 2x9 88.9 3.76 7.65 131
  4X8 101.66 4.19 10.82 92.4
  4-1 / 2x7 114.3 4.57 14.49 69
  5X6 127 5.16 20.53 48.7
  6X5 152.4 5.59 28.93 34.5
  7x4 177.8 6.05 40.32 24.8

  Gaplamak

  Jikme-jiklikler
  1lb / guty 50lb / karton
  0,5kg / plastik halta 25kg / karton
  1,0kg / plastik halta 25kg / karton
  5kg / guty 20kg / karton
  Paletli karton üçin 25 kg köp

  * Dürli bazarlar üçin dürli gaplama.Kämil gaplama müşderiniň zyýany bolmazdan gowy zatlary almagyny üpjün edýär.

  s12
  s21
  s20
  s13
  s14
  s15
  s16
  s17
  s18
  s19

  Konteýner ýükleme jikme-jiklikleri
  Ippingük daşaýan kompaniýalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygyň bolmagy, harytlaryň öz wagtynda daşalmagyny üpjün edip biler.

  s22
  s23
  s24
  s25
  s26
  s27

  Ippingük daşaýan kompaniýalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygyň bolmagy, harytlaryň öz wagtynda daşalmagyny üpjün edip biler.

  Halkara sergileri

  s28
  s29
  s30
  s31
  s32
  s33

  Hebei Bäş ýyldyzly enjamlar we gurluşyk materiallary bilen üpjün ediji hökmünde, Uzak wagt bäri dünýädäki dürli tanymal sergilere işjeň gatnaşýarys we geljekde dünýä arenasynda has möhüm rol oýnajakdygymyza ynanyň.

  Beýleki gyzgyn satuw önümleri

  s34

  Zontikleriň dyrnaklary

  s35

  Iki gezek dyrnak

  s36

  Kellesiz dyrnaklar

  s37

  Kir ýuwujy nurbatlar

  s38

  HDG sim

  s39

  Gara reňkli sim

  s40

  Kebşirlenen wrie mesh

  s41

  Razor sim

  faks

  S: 1. biz kim?
  J: Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, 1998-nji ýyldan başlap Günorta Amerika (50.00%), Orta Gündogar (20.00%), Afrika (15.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%), Gündogar Europeewropa (5.00%) satýarys.Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.
  S: 2. hilini nädip kepillendirip bileris?
  J: Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;
  S: 3. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  J: Dyrnaklar, polat sim, sim turbasy, sim tor, çeýe demir armatura.
  S: 4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
  J: Önümler esasan Afrika, Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna we Günorta Amerika eksport edilýär;kompaniýanyň öz durnukly kooperatiw zawody bar, önümiň hili ýurtda birinji derejeli we halkara bazarynda gowy abraý gazandyrýar.
  S: 5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
  J: Getirilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Escrow;
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý, Ispan, Portugaliýa.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler