Corrokary poslama garşylyk galvanizli gabion daş sebetleri

Gysga düşündiriş:

 • Gelip çykan ýeri:Hebei Hytaý
 • Marka ady:Bäş ýyldyzly yşyk
 • OEM:Kabul et
 • Material:Agyr sink bilen örtülen sim / Galfan sim
 • Umyt görnüşi:Altyburç / kwadrat
 • Faceüzü:HDG / PVC örtükli
 • Aýratynlyk:Corrokary poslama garşylyk
 • Sim geçirijisi:2.0MM-4.0MM
 • Meşäniň ululygy:60x80 80x100 80x120 ......
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Söwda möhleti:FOB CNF CIF
 • Töleg möhleti:T / T 30% goýum .L / C.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň jikme-jiklikleri

  Gabion sebedi, topragyň eroziýasynyň öňüni almak we toprak bölejiklerini saklamak / saklamak üçin gaýa bilen doldurylan simli gutular, gaplar ýa-da sebetlerdir.Derýa ýa-da Reno düşekleri diýlip atlandyrylýan tekiz Gabionlar, topragyň eroziýasynyň topragyň ýitmeginden ýa-da ýitmeginden goralmaga mätäç uly tekiz ýa-da eňňit meýdanda toprak eroziýasynyň ýüze çykýan derýalarynda giňden ulanylýar.Olar esasan gurluşyk pudagynda, esasanam ýollaryň zeýkeş desgalarynyň gurluşygynda ulanylýar.Recentlyöne soňky döwürde gabionlar bilen baglanyşykly daşky gurşawyň peýdalary sebäpli köp dürli programmalarda we pudaklarda ulanylýar.

  surat
  surat
  surat
  surat
  surat

  Gabion gutusy dokamak

  surat

  Kebşirlenen gabion gutusy

  Material: Gabion sebedi ýokary derejeli pes uglerod polat simden ýasalýar.Agyr sink bilen örtülen sim, Galfan sim.Pvc örtükli sim we ş.m. Simleriň üstü aýratyn bejergi bolany sebäpli, ýokary poslama garşylygy we ömri has uzyn.

  jikme-jiklikleri

  Gabion gutusynyň spesifikasiýasy

  Açmak (mm) Sim diametri (mm) Sim diametri (PVC örtükli) Içerde / daşarda (mm) Setirler
  60x80 2.0-2.8 2.0 / 3.0-2.5 / 3.5 3
  80x100 2.0-3.2 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 3
  80x120 2.0-3.2 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 3
  100x120 2.0-3.4 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 3
  100x150 2.0-3.4 2.0 / 3.0-2.8 / 3.8 3
  120x150 2.0-4.0 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 3
  Uzynlyk Ini Boý Diafragma Ses Çydamlylyk
  2.0 m 1.0 m 0,3 m 1 0.6m3  

   

  L +/- 3%

  W +/- 5%

  H +/- 5%

   

   

   

   

   

  3.0m 1.0 m 0,3 m 2 0.9m3
  4.0m 1.0 m 0,3 m 3 0.2m3
  2.0 m 1.0 m 0,5 m 1 1.0m3
  3.0m 1.0 m 0,5 m 2 1.5m3
  4.0m 1.0 m 0,5 m 3 2.0m3
  1.0 m 1.0 m 0,5 m 0 1.0m3
  1.0 m 1.0 m 1.0 m 0 1.5m3
  2.0 m 1.0 m 1.0 m 1 2.0m3
  3.0m 1.0 m 1.0 m 2 3.0m3
  4.0m 1.0 m 1.0 m 3 4.0m3
  surat

  Arza maglumatlary

  Diwar gurluşlaryny saklamak üçin giňden peýdalanmak; Häzirki hapanyň we eroziýanyň öňüni almak; köprini goramak; gidrawliki desgalar, bentler we çukurlar;Kenar ýakasyny goramak;Daşlaryň öňüni almak we topragyň eroziýasyndan goramak.

  surat
  surat
  surat
  surat
  surat

  Degişli önümler

  surat

  Galfan sim

  surat

  Zynjyr baglanyşyk diwary

  surat

  Bag diwary

  surat

  Pvc örtükli sim

  surat

  Tikenli diwar simleri

  surat

  HDG WIR

  surat

  Altyburçly tor

  surat

  Kebşirlenen panel

  fak

  1. Öndüriji?
  - Hawa, 20 ýyl töweregi tejribe üçin bu ugurda ýöriteleşdik.
  2. Mysal berip bilersiňizmi?
  - Hawa, katalogymyz bilen nusga berip bileris.(Theöne kurýer zarýady siziň tarapyňyzda bolar)
  3. Haýsy söwda şertlerini kabul edip bilersiňiz?
  - Töleg: T / T, L / C, D / P, D / A, MoneyGram, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Escrow
  4. Siziň iberiş möhletiňiz näme?
  -FOB, CNF, CIF
  5. Getirmegiň wagty nähili?
  - Siziň gyssagly talapyňyz üçin elmydama ýeterlik material taýýarlaýarys.Iň çalt eltiş wagty bary-ýogy 7 gün.Sargytdan soň takyk eltiş wagtyny we önümçilik tertibini ibereris


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler