PVC örtükli sim, arka galstuk sim, dokma torunyň materialy

Gysga düşündiriş:

 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Material:Karton polat sim
 • Esasy sim:Gara sim, sink örtükli sim
 • Reňk:RAL6005, RAL6009 RAL2028 we ş.m.
 • Almaz ýadrosy:0.8mm-den 2,8mm
 • Arza:Baglaýjy sim ýa-da toruň çig maly hökmünde
 • Marka:Bäş ýyldyzly metal
 • OEM:Kabul et
 • Töleg möhleti:T / T, L / C.D / P.
 • Söwda möhleti:FOB, CNF, CIF
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Gaplamak:Her rulon üçin 0,5kg / 1kg, soň bolsa bir guty 20kg
 • : 3,5 litr / rulon 12coil / guty, soňra palet bilen
 • : Dokma mata bilen rulon üçin 25kg 50kg 500kgs
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  PVX örtülen simiň beýany
  Gysgaça plastmassa örtülen demir sim diýlip atlandyrylýan PVC plastmassa örtükli sim, ýokary derejeli galvanizli simden ýasalýar.Çuňňur gaýtadan işlenenden soň poliwinil hloridiň ýa-da polietileniň we içki demir simiň gatlagy berk birleşdirilýär.Garrylyga garşy, poslama garşy, döwülmäge garşy we ş.m. aýratynlyklary bar
  Şeýlelik bilen onuň hyzmat ediş möhleti galvanizli simden, gara simden birnäçe esse köpdür.
  Ulanylyşy: haýwanlary köpeltmekde, oba hojalygyny we tokaý hojalygyny goramakda, suw hojalygynda, seýilgählerde, haýwanat baglarynda, diwarlarda, stadionlarda we ş.m. giňden ulanylýar.

  surat
  Içki diam Pvc diam Içki diam Pvc diam
  0.8mm 1,2 mm 0.9mm 1,3mm
  1.0mm 1,6mm 1,2 mm 2.0mm
  1.4mm 2.0mm 1,6mm 2.4mm
  1.8mm 2.6mm 1,9mm 2.9mm
  2.0mm 3.0mm 2.2mm 3.2mm
  2.4mm 3,5 mm 2.6mm 4.0mm
  2.8mm 4.2mm 3.0mm 4.2mm
  s2

  PVC örtükli sim
  Içki sim: gyzgyn galvanizli sim
  Heatylylyk bejergisinden soň polietilen ýasaň
  Içki sim bolsa berk birleşdi.

  Iň oňat çig mal hökmünde her ruldan 200-500 kg.

  s3

  0.5lb / rulon plastmassa çemçe

  s4

  0.7mm 35m

  s5

  0.7mm 100g agaç çemçe

  amaly

  PVC örtükli sim, gurluşykda we oba hojalygynda hökmany sim hökmünde galvanizli sim we dykylan gara sim ýaly köp dürli ulanylyşy bar, şeýle hem dürli dokma we tikenek sim öndürmek üçin ideal çig maldyr.Şeýle hem dürli senetçilik önümçiliginde giňden ulanylýar

  s7
  s6

  Halkara enjam sergileri

  Wepaly enjam öndüriji we üpjün ediji hökmünde Hebei Bäş ýyldyzly metal uzak wagt bäri halkara sahnasynda işjeň işleýär.
  Halkara enjamlar sergisinde köp sanly hyzmatdaşymyz we täze müşderilerimiz bize geldi.

  s8
  s11
  s10
  s9

  Degişli önümler

  s1

  PVC örtülen tikenli sim

  s2

  Zynjyr baglanyşyk diwary

  s3

  PVX altyburç tor

  s4

  Galvanizli sim

  xiugai2

  Bag diwary

  s6

  PVC zynjyrly haýat

  faks

  1. PVX örtülen simiň esasy simleri hakda näme aýdyp bilersiňiz?
  Açyk sim, elektro galvanizli sim we gyzgyn çümdürilen galvanizli sim bolup biler.
  2. Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?
  Hawa, ýöne adatça müşderi ýük tölemeli.
  3. Önümleri sazlap bilerinmi?
  Hawa, spesifikasiýalary, çyzgylary üpjün edýänçäňiz, diňe önüm isleýän zadyňyzy edip bilersiňiz.
  4. Getirmegiň wagty nähili?
  J: Adatça 15 - 20 günüň içinde özleşdirilen sargyt has köp wagt talap edip biler.
  5. Söwda şertlerini haýsy görnüşde kabul edip bilersiňiz?
  Töleg: göz öňünde tutulanda L / C we T / T (30% goýum bilen).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler