Ajaýyp hilli polat / sink bilen örtülen gaty kesilen örülen dyrnaklar

Gysga düşündiriş:

 • Material:Gaty polat
 • Gatylygy:> HRC 50 °
 • Başlyk:Meýdança
 • Şank:Tapylan
 • Uzynlyk:1-1 / 4 ”.1-1 / 2” 2 ”..4”
 • Nokat:Gödek
 • Faceüzü:Jaýlanan / sink örtükli
 • OEM:Kabul et
 • Marka:Bäş ýyldyzly yşyk
 • Söwda möhleti:FOB.CNF.CIF ..
 • Töleg möhleti:T / TL / CD / P.
 • Eltip bermegiň wagty:25 gün
 • Gaplamak:1lb / guty 50lb / karton 25 kg köp / karton paletli ýa-da ýok
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kesilen dyrnaklar, gödek nokatlar we çeňňek çeňňekler gaty polatdan ýasalýar.Bu dyrnaklar ýylylyk bilen bejerildi we aýratyn gatylyk üçin gyzdyryldy.SO polatdan ýasalan dyrnaklar zynjyr bloklary, kerpiç bogunlary, täze beton we kerpiç diwarlar, agaç çarçuwa .etc.

  surat
  Dyrnaklary kesiň812
  Dyrnaklary kesiň810
  Dyrnaklary kesiň811
  Aýratynlyklary
  3D 1-1 / 4 ”
  4D 1-1 / 2 ”
  6D 2 ”
  7D 2-1 / 4 ”
  8D 2-1 / 2 ”
  10D 3 ”
  12D 3-1 / 4 ”
  16D 3-1 / 2 ”
  20D 4 ”
  Spesifikasiýa müşderiniň islegi hökmünde hem öndürip biler.

  Kesilen dyrnaklary ulanmak

  Programma maglumatlary

  Dyrnaklary kesiň1110
  Dyrnaklary kesiň1112
  Dyrnaklary kesiň1111
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat
  surat

  Näme üçin bizi saýlamaly?
  1. Durnuk we yzarlanylýan çig mal bilen üpjün ediji çyzyklar
  2. Önümçilik we eksport tejribesi
  3. Dolandyryp bolýan gowşuryş wagty
  4. Çeýe töleg möhleti
  5. Köp dilli hyzmat: Iňlis / Rus / Ispan / Fransuz / Portugaliýa

  Üstünligi:
  1. Önümçilik kuwwaty: günde 40 tonna
  2. Işgär: 100-den gowrak halk
  3. Gurşun wagty: takmynan 30 gün
  4. Tejribe: 20 ýyl

  Gyzgyn satylýan önümler

  surat

  Beton çüýler

  surat

  HDG dyrnaklary

  surat

  Adaty dyrnaklar

  surat

  U diwar ştapelleri

  surat

  Dyrnaklar

  surat

  Kwadrat gaýyk dyrnaklary

  surat

  Dam çüýleri

  surat

  Plastiki gapak dyrnaklary

  faks

  S: Öndüriji?
  J: Hawa, polat sim önümlerinde 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýöriteleşdik.
  S: Mysal berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, nusga berip bileris, ýöne kurýer zarýady siziň tarapyňyzda bolar. Sargyt berseňiz kurýer tölegini yzyna ibereris.
  S: Iň pes sitata islesem haýsy maglumatlary bermeli?
  J: mukdar we aýratyn talaplar bilen esasy spesifikasiýa.
  S: Gowşurmagyň wagty nähili?
  J: Gowşuryş möhleti goýumy alandan 25 gün soň.
  S: Taýýar önümleri nädip iberýärsiňiz?
  J: Adatça deňiz arkaly.Az mukdarda bolsa, howa arkaly hem edip biler.
  S: Töleg näme?
  J: Adatça töleg möhletimiz: T / T 30% öňünden, B / L nusgasyna garşy balans tölenýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler